Alternative Pin-Up foto’s

Aangezien Pin-Up al 100 jaar bestaat, en nog wel 100 jaar zal blijven bestaan, hier wat nieuwere / meer alternatieve Pin-Up bewerkingen.

All images are under copyright © 030-foto.nl